VD Direktora Valentina Radulović Šćepanović sa saradnicom Snežanom Džuverović, učestvuje na 57. seriji zasijedanja skupština država članica Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), u Ženevi, 2.-9. oktobra 2017. godine. Pored redovnog praćenja plenarnih sjednica, na kojima se sumira rad WIPO-a u periodu između dva zasijedanja, donose preporuke i odluke o suštinskim pitanjima vezanim za buduće inicijative i konkretne aktivnosti koje WIPO namjerava da preduzme u narednom periodu, predstavnici Zavoda učestvuju na nizu bilateralnih sastanaka na marginama zasijedanja.

Danas, 2. oktobra 2017.godine u 14 časova, predstavnici Zavoda učestvuju na sastanku koji organizuje Gruzija, na kojem će, kao država koja koordinira CEBS grupom, predstaviti inicijativu o uspostavljanju foruma o načinu implementacije nacionalnih strategija.


alt