Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore učestvovala je na 49. sastanku EPO Komiteta za patentno pravo, u Minhenu, 20. februara 2018. god.

Predstavnici Zavoda Dragana Ranitović, v.d. pomoćnica direktora za Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge i Mladen Koprivica, samostalni savjetnik za patente, učestvovali su na 49. sastanku Komiteta za patentno pravo, kao predstavnici Crne Gore, u svojstvu posmatrača.

Tokom sastanka, delegacije država članica EPO-a diskutovali su o dokumentima koje je Sekretarijat EPO-a pripremio radi informacije i/ili usvajanja, i to: mišljenje o izmjenama i dopunama regulative za EPC o roku za plaćanje godišnjih pretplata za profesionalne zastupnike; informacija o patentabilnosti pronalazaka, koji se odnose na biljke ili životinje na osnovu EPC; mišljenje o suštinskom ispitivanju patenta u skladu sa UDEC procedurom; mišljenje o procjeni, na osnovu EPC, o pogrešno podnesenim prijavama po PCT nakon ulaska u evropsku fazu i informacija o harmonizaciji patentnog prava.