Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Valentina Radulović Šćepanović, učestvuje na 35. sastanku Međuvladinog komiteta za intelektualnu svojinu i genetske resurse, tradicionalno znanje i folklor (IGC), koji se održava u Ženevi od 19. do 23. marta 2018.godine.