Predstavnice Zavoda za intelektualnu svojinu, Lidija Martić i Ana Rutović, prisustvuju Liaison sastancima, u Alikanteu, Španija.

Liaison sastanci predstavljaju zvanične forume EUIPO-a, u kojima stručnjaci iz nacionalnih zavoda razgovaraju o relevantnim tehničkim i stručnim pitanjima.

Učešće na ovakvim skupovima, omogućava službenicima mogućnost usavršavanja i razmjene iskustava.