Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, u sastavu Valentina Radulović Šćepanović, direktorica i Dragana Ranitović, pomoćnica direktora, prisustvuju 158. sjednici Administrativnog savjeta EPO, 12. i 13. decembra 2018. godine.

Tokom dvodnevnog rada, na dnevnom redu je čitav niz pitanja iz nadležnosti Administrativnog savjeta.

Razmatrani su izvještaji o radu i progresu EPO-a iz više oblasti, sa posebnim naglaskom na izvještaj o aktivnostima predsjednika EPO-a, godpodina Antonia Campinjosa.

Izvršeni su izbori i imenovanja na pojedine pozicije u radnim tijelima i drugim strukturama EPO-a. Dio sjednice bio je posvećen opštim, pravnim i tehničkim pitanjima.

Posebna pažnja zadrżana je na finansijskim pitanjima i, u tom kontekstu, na Nacrtu budžeta EPO za 2019. godinu.

Delegacija zavrsava rad danas, 13. decembra.