Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu koju predvodi direktorica Valentina Radulović Šćepanovic, prisustvuje 156. sjednici Administrativnog odbora Evropske patentne organizacije, a u okviru Programa bilateralne saradnje izmedju EPO i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. Sastanak se održava 27. i 28 .juna 2018. godine u Hagu, Holandija.

Tokom dvodnevnog rada biće razmatrano niz pitanja iz oblasti opstih, pravnih i medjunarodnih pitanja, kao i informacije o tehničkoj saradnji EPO i nacionalnih zavoda.

Tokom prvog dana rada Administrativni odbor se posvećeno bavio nizom izvještaja koji analiziraju progres i pozitivne rezultate EPO-a u prethodnom periodu. Centralno mjesto imao je izvještaj predsjednika EPO-a, g-dina Batistelija, koji se osvrnuo na impresivne rezultate rada tokom svog mandata u vremenu od 2010-2018. godine.

Izvjestaj podvlači čitav niz značajnih iskoraka u radu EPO : poboljšanje usluga koje su pružene korisnicima (pravovremenost, kvalitet, smanjenje zaostalih predmeta, smanjenje naknada, priprema za budući jedinstveni patent), obnavljanje zdravog finansijskog stanja i dugoročne odrzživosti, novi okvir saradnje sa nacionalni patentnim zavodima i snaženje liderske pozicije u medjunarodnim aktivnostima.

Kraj prvog radnog dana obiljezila je inauguraciona ceremonija otvaranja nove zgrade EPO u Hagu, a u prisustvu Nj.E. Kralja Viljem Aleksandra od Holandije.

Administrativni odbor sjutra nastavlja rad.

altalt