Dragana Ranitović, v.d.pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnji i informacione usluge učestvuje na 155. sastanku Administrativnog odbora Evropske patentne organizacije, koji se održava u Minhenu, 21. i 22. marta 2018.godine.