Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Valentina Radulović-Šćepanović, v.d. direktora, i Snežana Džuverović, samostalni savjetnik I, učestvovali su na 154. sastanku Administrativnog odbora Evropske patentne organizacije. Dvodnevni rad Administrativnog odbora odvijao se kroz diskusije po tačkama dnevnog reda pod oznakama A i B, koje se razmatraju kao informacije ili se prezentiraju na mišljenje članovima Administrativnog odbora, dok su tačke C povjerljivog karaktera i razmatraju se u užem sastavu, odnosno uz učešće predstavnika država članica Organizacije.

Iz okvira tema i diskusija po tackama A i B , Administrativni odbor prihvatio je informacije iz Izvještaja o aktivnostima, koji je pripremio i prezentirao predsjednik Organizacije, Izvještaja predsjedavajućeg Administrativnog odbora, Izvještaja predsjednika Komiteta za budžet i finansije sa 117. i 118. sastanka. Pored toga, Administrativni odbor donio je odluku o nominovanju predstavnika Administrativnog odbora u Komitetu za žalbe, kao i odluku o sastavu Komiteta Žalbenog vijeća, kao i odluke iz domena socijalne politike Organizacije.

Na marginama zasijedanja, Valentina Radulović-Šćepanović imala je susret sa predstavnicima EPO-a, Carlo Pandolfi-em, direktorom Sektora za evropsku saradnju i Irenom Jakimovskom, koordinatorom za saradnju sa Crnom Gorom, tokom koga je potvrđeno da će predlog narednog Plana bilateralne saradnje za period 2018 – 2019 godine biti ubrzo završen i poslat Zavodu na komentar i usaglašavanje.

alt