Objavljen dvadeset treći broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Zbirka propisa iz oblasti intelektualne svojine

Pročitaj više...

Dan intelektualne svojine, 26. april

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u martu 2017. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u februaru 2017. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Objavljen dvadeset drugi broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u januaru 2017. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u decembru 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Seminar ’’Evropski patentni sistem: od podnošenja prijave do priznanja patenta’’

Pročitaj više...

Ceremonija dodjele nagrada za industrijske dizajne, Milano, 29. i 30. novembar 2016. god.

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u novembru 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u oktobru 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Svjetski dan borbe protiv piraterije, 21. oktobar

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u septembru 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Objavljen dvadeset prvi broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Studijska posjeta Patentnom zavodu Estonije

Pročitaj više...

Seminar „Madridski i Haški sistemi“

U Podgorici, u hotelu Podgorica, održan je seminar Madridski i Haški sistemi, 6. septembra 2016. godine...

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u avgustu 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Priručnik za postupanje u oblasti patenata

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u junu 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Objavljen dvadeseti broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Studijska posjeta Zavodu za industrijsku svojinu Norveške

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u maju 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

83. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu

Pročitaj više...

Dan intelektualne svojine, 26. april

Pročitaj više...

Ostvareni prihod Zavoda u prvom kvartalu 2016. godine u korist državnog budžeta Crne Gore

Pročitaj više...

Objavljen devetnaesti broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Pravilnik o sadržini registara, prijava i drugih podnesaka, načinu podnošenja prijava i objavljivanju podataka u postupcima pravne zaštite pronalazaka

Pravilnik o sadržini registara, prijava i drugih podnesaka, načinu podnošenja prijava i objavljivanju podataka u postupcima pravne zaštite pronalazaka...

Pročitaj više...

Seminar „Patenti u Evropi – najbolje prakse“

Seminar „Patenti u Evropi – najbolje prakse“, koji je organizovao Evropski zavod za patente (EPO), u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG) i projektom Foremont, održan je u Podgorici, u hotelu Podgorica, 8. decembra 2015.godine...

Pročitaj više...

Objavljen osamnaesti broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Generalni direktor Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Dr. Francis Gurry, boravio je u službenoj posjeti Crnoj Gori

Generalni direktor Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Dr. Francis Gurry, boravio je u službenoj posjeti Crnoj Gori, 6. i 7. jula 2015. god., tokom koje je direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Novak Adžić, bio glavni domaćin, zajedno sa Ambasadorom Nebojšom Kaluđerovićem...

Pročitaj više...

Objavljen sedamnaesti broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

82. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore predstaviće se na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji se ove godine održava u periodu od 09-15. maja u Novom Sadu...

Pročitaj više...

Dan intelektualne svojine, 26. april

Države članice Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) su 2000. godine odredile 26. april, datum kada je 1970. godine stupila na snagu Konvencija o osnivanju WIPO-a, kao Dan intelektualne svojine...

Pročitaj više...

Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova i biznis inkubatora

Univerzitet Crne Gore uputio je poziv Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore, da uzme učešća u radu Konferencije ”Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u Crnoj Gori“...

Pročitaj više...

Zamjena nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom

Odredbom člana 4bis Protokola koji se odnosi na Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova propisana je zamjena nacionalne ili regionalne registracije međunarodnom registracijom...

Pročitaj više...

Objavljen šestnaesti broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Održana kampanja ’’Falsifikati koštaju više – kupujem originale’’

U tržnom centru Mall of Montenegro u Podgorici, dana 10.12.2014. godine, je održana kampanja pod sloganom ’’Falsifikati koštaju više – kupujem originale’’...

Pročitaj više...

Završna konferencija Twinning light projekta ‘’Unaprijeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori’’

Završna konferencija Twinning light projekta ‘’Unaprijeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori’’ održana je u Podgorici, u EU Info centru, 4. decembra 2014.god., u organizaciji Delegacije EU u Crnoj Gori i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore...

Pročitaj više...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama

Zavod za intelektualnu svojinu Vas obavještava da je Skupština Crne Gore 25. Saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. oktobra 2014. godine, donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama...

Pročitaj više...

Studijska posjeta Danskom zavodu za patente i žigove

U okviru realizacije Twinning light projekta ’’Unaprijeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori’’ (IPA 2012), delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore boravila...

Pročitaj više...

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore u TMclass sistemu

Dana 20. oktobra 2014. godine Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore se pridružio TMclass-u, sistemu pretraživanja klasifikacije roba i usluga. TMclass sada broj 41 nacionalni...

Pročitaj više...

Prvi sastanak IPA Nacionalnog projekta o intelektualnoj svojini

U Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore, 15. oktobra 2010. godine, održan je prvi sastanak IPA Nacionalnog projekta o intelektualnoj svojini...

Pročitaj više...

Objavljen treći broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Zaključen bilateralni ugovor o saradnji sa Uradom za intelektualno lastnino Slovenije

15. juna 2010. potpisan je ugovor o saradnji između dva zavoda. Sa crnogorske strane ugovor je potpisao direktor Zavoda, Novak Adžić a sa slovenačke strane, direktor zavoda Jurij Žurej...

Pročitaj više...

Objavljen drugi broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Održan nacionalni Seminar o međunarodnim PCT patentima

U Podgorici je 26. i 27. maja 2010.god. održan nacionalni Seminar o međunarodnim PCT patentima, koji je organizovala Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), Ženeva, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS)...

Pročitaj više...

Saopštenje za javnost

Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore boravili su u trodnevnoj studijskoj posjeti Zavodu za industrijsku svojinu češke Republike...

Pročitaj više...

Saopštenje za javnost

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Novak Adžić primio direktora Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske Željka Topića...

Pročitaj više...

Objavljen prvi broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva...

Pročitaj više...

Crnogorski zvaničnici posjetili Svjetsku organizaciju za intelektualnu svojinu

Delegacija Vlade Crne Gore koju je predvodio direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Novak Adžić, boravila je od 25 - 29. januara 2010. godine, na poziv generalnog direktora Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu Francisa Gurry-ja...

Pročitaj više...

Posjeta crnogorskih zvaničnika Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu

Delegacija Vlade Crne Gore na čelu sa direktorom Zavoda za intelektualnu svojinu Novakom Adžićem i pomoćnikom ministra ekonomije Zoranom Perišićem boraviće u Ženevi u periodu od 25. do 29. januara 2010. godine...

Pročitaj više...

Zakon o potvrđivanju sporazuma o proširenju evropskih patenata

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske Patentne Organizacije o proširenju evropskih patenata...

Pročitaj više...

Sporazum o proširenju evropskih patenata na Crnu Goru

Ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović i direktor Evropskog patentnog zavoda Alison Brimelow potpisali su danas u Minhenu Sporazum o proširenju evropskih patenata na Crnu Goru...

Pročitaj više...