Koja djela nisu predmet zaštite autorskim pravom?

Autorskopravna zaštita ne obuhvata: ideje, principe i otkrića; službene tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i pravosuđa; službene prevode tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i pravosuđa; izraze tradicionalne kulture (folklorna djela) i dnevne vijesti ili druge podatke, koji imaju karakter običnih medijskih informacija.

Koja prava uživaju autori i nosioci srdonih prava?

Autori uživaju moralna, imovinska i druga prava, koja su jasno utvrđena u Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

Moralnim pravima štite se duhovne i lične veze autora sa djelom. Moralna prava su: pravo prve objave, pravo autorstva, pravo na poštovanje djela i pravo pokajanja. 

Imovinskim autorskim pravima štite se ekonomski interesi autora. U imovinska prava autora spadaju: pravo distribuiranja, pravo davanja u zakup, pravo davanja na poslugu, pravo javnog izvođenja, pravo javnog saopštavanja sa fonograma ili videograma, pravo javnog prikazivanja, pravo emitovanja, pravo reemitovanja, pravo javnog saopštavanj a djela koj e se emituje, pravo stavlj anj a djela na raspolaganje javnosti, pravo na preradu djela i pravo audiovizuelne adaptacije.

Ostala prava autora su: pravo na pristup djelu, pravo slijeđenja i pravo na posebnu naknadu za zvučno ili vizuelno snimanje ili fotokopiranje svog djela. 

Kako obezbijediti dokaz o autorstvu?

Radi obezbjeđenja dokaza nosioci autorskog i srodnog prava mogu da   deponuju kopije svojih predmeta zaštite kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Zavod vodi evidenciju o deponovanim kopijama po vrstama autorskih djela i predmetima srodnih prava. Prava na deponovanim predmetima zaštite pripadaju licima koja su u evidenciji označena kao njihovi nosioci, dok se ne dokaže suprotno. Savjesno lice koje je povrijedilo tuđe autorsko ili srodno pravo, uzdajući se u tačnost podataka iz evidencije, ne odgovara za naknadu štete. Nosilac autorskog ili srodnog prava dužan je da prilikom deponovanja i unošenja u evidenciju kopija predmeta zaštite da istinite i potpune podatke o deponovanim predmetima i njegovim pravima.

Kako se vrši deponovanje autorskih djela i predmeta srodnih prava?

Za deponovanje autorskog djela/predmeta srodnih prava potrebno je popuniti zahtjev za deponovanje autorskog djela/predmeta srodnih prava u dva primjerka, dostaviti kopiju predmeta zaštite, potpisanog od strane nosioca prava; dostaviti kopiju autorskog djela/predmeta srodnih prava na CD-u, ukoliko je dostupna i dostaviti dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Taksa za deponovanje i uvodjenje u evidenciju autorskih djela/predmeta srodnih prava iznosi 40 eura.

Uplatni račun za administrativne takse Zavoda za intelektualnu svojinu: 832-3161910-97.