Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova (Ničanska klasifikacija) ustanovljena je na temelju sporazuma zaključenog na Diplomatskoj konferenciji održanoj u Nici 15. jula 1957. i revidirana je u Štokholmu 1967. i u Ženevi 1977. kao i izmijenjena 1979. godine.

Zemlje članice Ničanskog sporazuma čine posebnu uniju u okviru Pariske unije za zaštitu industrijske svojine. One su prihvatile i primjenjuju Ničansku klasifikaciju u svrhu registracije žigova.

Ničanska klasifikacija sastoji se od proizvoda i usluga koji su svrstani u 45 klasa: 34 klase proizvoda i 11 klasa usluga.


Popis proizvoda i/ili usluga za koje je znak registrovan određuje opseg zaštite žigom, koja se odnosi na proizvode i/ili usluge navedene u popisu. P
odnošenjem prijave za registraciju žiga proizvodi i usluge moraju biti jasno definisani i svrstani u klase u skladu s Ničanskom klasifikacijom.

10. izdanje, verzija 10-2012 Ničanske klasifikacije na crnogorskom jeziku može se preuzeti
ovdje.

Prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga, u svrhu uredne dostave abecednog popisa proizvoda/usluga unutar određene klase, preporučuje se korišćenje termina iz crnogorske verzije TMclass-a, usklađene baze podataka klasifikacije proizvoda i usluga Zavoda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM), kroz pretragu na web stranici OHIM-a.