Zahtjev za međunarodno registrovanje žiga može podnijeti državljanin Crne Gore, lice koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i pravno lice koje na teritoriji Crne Gore ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće. Zahtjev se podnosi preko nadležnog organa ili zavoda porijekla – Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore.

Osnova za podnošenje zahtjeva za međunarodno registrovanje žiga jeste nacionalna prijava žiga ili nacionalno registrovani žig. Pritom, zahtjev za međunarodno registrovanje žiga može biti podnešen istovremeno sa zahtjevom za nacionalno priznanje žiga. Sadržina zahtjeva za međunarodno registrovanje žiga mora odgovarati sadržaju nacionalne prijave žiga (isti podnosilac prijave, isti znak i isti ili uži spisak roba i usluga).

Međunarodno registrovanje žiga vrši se na osnovu odredbi sljedećih međunarodnih ugovora: Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na taj sporazum, kao i Zajedničkog pravilnika prema Madridskom sporazumi o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na taj sporazum.

Žig registrovan na osnovu Madridskog sporazuma i Protokola koji se odnosi na taj sporazum uživa istu zaštitu kao da je registrovan na osnovu prijave direktno podnijete zavodu dezignirane (naznačene) zemlje. Žig se međunarodno registruje za period od 10 godina, a njegovo važenje se može obnoviti neograničeni broj puta.

Međunarodni žig je zavistan od nacionalne registracije žiga koja služi kao osnova za međunarodno registrovanje u roku od 5 godina od datuma međunarodnog registrovanja. Ukoliko u navedenom periodu prestane da važi nacionalna registracija žiga, prestaje da važi i međunarodna registracija i žig se briše iz međunarodnog registra.

Spisak zemalja u kojima se može ostvariti međunarodna zaštita žiga možete pogledati ovdje (prilog).

Relevantni podaci o međunarodnim žigovima mogu se pronaći na web stranici http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/, odnosno on-line bazi za međunarodne žigove – ROMARIN koju vodi Međunarodni biro Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, a koja sadrži informacije o međunarodnim žigovima registrovanim na osnovu Madridskog sporazuma i Protokola koji se odnosi na taj sporazum koji trenutno važe ili su istekli. ROMARIN baza je besplatna i svima dostupna.

Domaća taksa za podnošenje zahtjeva za međunarodno registrovanje žiga iznosi 20 eura. Podnosilac zahtjeva je dužan da Zavodu za intelektualnu svojinu dostavi dokaz o izvršenoj uplati. 

Sa druge strane, taksu za međunarodno registrovanje žiga naplaćuje Međunarodni biro Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, a koja se izračunava na web adresi: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp. Nakon što Zavod utvrdi da je zahtjev za međunarodno registrovanje uredan, izračunava međunarodnu taksu i šalje zaključak za uplatu takse podnosiocu zahtjeva, koji je u roku od 30 dana dužan da  Zavodu dostavi dokaz o izvršenoj uplati (swift). Sve takse koje se odnose na međunarodno registrovanje žiga moraju biti uplaćene u švajcarskim francima direktno na bankarski račun Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu. Podnosilac zahtjeva je dužan da uplati i domaću taksu u iznosu od 40 eura kako bi zahtjev za međunarodno registrovanje žiga bio proslijeđen Međunarodnom birou.

Primjeri međunarodno registrovanih žigova domaćih nosilaca: