Žig je pravno zaštićen znak koji u prometu služi za razlikovanje robe odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. 

                                                                  
                                                                       


Čemu služi žig?

Funkcija žiga je da potrošačima omogući da razlikuju robe odnosno usluge jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

Nosilac žiga ima isključivo pravo da znak zaštićen žigom koristi za obilježavanje roba odnosno usluga, takođe ima pravo da drugim licima zabrani neovlašćeno korišćenje istog ili sličnog znaka za obilježavanje istovjetne ili slične vrste robe odnosno usluga.


                                                                                                   


Šta se može štititi žigom?                 

Žigom se mogu štititi znakovi  koji sadrže riječ, slovo, crtež, slika, slogan, etiketa, boja ili trodimenzionale oblike odnosno kombinacije navedenih mogućnosti.

Žig može biti individualni i kolektivni.

Individualni žig je pravno zaštićen znak koji u prometu koristi nosilac, koji može biti fizičko ili pravno lice.

Kolektivni žig je žig pravnog lica koji pored nosioca žiga koriste i druga lica koje je nosilac žiga svojim opštim aktom ovlastio.