Patent je isključivo pravo koje država dodjeljuje za pronalazak koji je nov, ima inventivni nivo i industrijski je primjenljiv. Pronalazak se u patentnom pravu definiše kao tehničko rješenje tehničkog problema Nosilac patenta ima isključivo pravo da spriječi ili zabrani sve druge da proizvode koriste ili nude na prodaju, uvoze prozivod ili postupak zasnovan na priznatom patentu, bez njegove saglasnosti. Patent u Crnoj Gori priznaje Zavod za intelektualnu svojinu. U Crnoj Gori pronalasci se štite patentom prema odredbama Zakona o patentima.

                                                             

Šta se može štititi patentom?

ü  Pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike;

ü  proizvod (npr. uređaj ,supstanca, kompozicija, biološki material...);

ü  postupak.

 

Šta se ne može štititi patentom?

 

Pronalaskom se ne smatraju: otkrića, naučne teorije, matematičke metode, estetske kreacije, planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih djelatnosti, za igranje igara ili za obavljanje poslova, programi računara, prikazivanje informacija.


Zašto je patent potreban?

Patent obezbjeđuje nosiocu društvenu afirmaciju za kvalitetan rad, kao i materijalnu nadoknadu za pronalazak kojiima potvrdu na tržištu. U isto vrijeme, time se podstiče pronalazaštvo koje obezbjeđuje razvoj nauke i tehnike i poboljšanje kvaliteta ljudskog života. Patent ima značajnu ulogu u današnjem svijetu u rješavanju izazova sa kojima se čovječanstvo suočava, kao što su klimatske promjene, očuvanje javnog zdravlja i bezbijednosti hrane.