Regionalni patentni sistem omogućava podnošenje jedne prijave patenta na jednom mjestu a s istovremenim pravnim dejstvom u više zemalja. Sistem priznanja evropskog patenta je propisan Konvencijom o evropskom patentu.

Postupak za priznanje patenta sprovodi Evropski patentni zavod i pruža zaštitu na regionalnom nivou za zemlje članice Evropske patentne organizacije i zemlje potpisinice Sporazuma o proširenju evropskog patenta. (Sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske patentne organizacije o proširenju evropskih patenata potpisan je u Minhenu, 13, februara 2009. godine a stupio na snagu 01, marta 2010, godine). 

Evropska prijava patenta se može podnijeti na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Prošireni evropski patent je evropski patent priznat od strane Evropskog patentnog zavoda na osnovu evropske prijave patenta za koju je zahtijevano proširenje na Crnu Goru. Evropska prijava patenta za koju je plaćena taksa za proširenje i prošireni evropski patent imaju ista dejstva u pogledu stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

Na osnovu Sporazuma o proširenju na zahtjev podnosioca evropska prijava patenta i evropski patent proširuju se na Crnu Goru:

  • potrebno je podnijeti zahtjev za proširenje i platiti propisanu taksu Evropskom patentnom zavodu;

  • prijava se ispituje redovnim EPO postupkom;

  • nakon priznanja evropskog patenta, nosilac patenta mora Zavodu dostaviti, u roku od tri mjeseca od datuma objave podatka o priznanju evropskog patenta: prevod patentnih zahtjeva, dokaz o uplati troškova za objavu i dokaz o uplati godišnjeg održavanja (za godine koje slijede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznanju evropskog patenta);

  • Zavod donosi rješenje o upisu proširenog evropskog patenta u Registar patenata, objavljuje podatak o priznatom evropskom patent u Crnogorskom glasniku intelektualne svojine i štampa prevod patentnih zahtjeva proširenog evropskog patenta na crnogorskom jeziku.