Patent traje 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta, pod uslovom da su plaćene propisane takse za održavanje prava. Nakon isteka trajanja patenta ili prestankom održavanja istog (plaćanjem godišnjih taksi) zaštita prestaje, a pronalasak ulazi u javni domen, što znači da nosilac prava više nema isključivo pravo na pronalasak koji postaje raspoloživ i svima dostupan za komercijalno iskoriščavanje.