Međunarodna prijava je prijava koja se podnosi u skladu sa Ugovor o saradnji u oblasti patenata (Patent Cooperation Treaty - PCT) kojom započinje postupak priznanja patenta u svim državama potpisnicama PCT sistem je sistem podnošenja prijave patenta, a ne sistem priznanja patenta. Patent priznaju isključivo nacionalni zavodi i regionalne patentne organizacije.

Pogodnosti koje PCT pruža podnosiocu prijave:

  • Podnosi jednu međunarodnu prijavu;

  • Na jednom mjestu, na jednom jeziku, s jednom taksom;

  • S istovremenim učinkom u u svim zemljama članicama;

  • Ulazak u nacionalnu fazu odlaže se za 30 mjeseci;

  • Izvještaj o međunarodnom pretraživanju stanja tehnike kao i izvještaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju čine osnovu za procjenu može li dobiti patent.