Oznake geografskog porijekla su imena porijekla i geografske oznake.

Ime  porijekla je naziv regiona, određenog mjesta ili, u izuzetnima slučajevima, države, koji se koristi za označavanje proizvoda: koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili te države; čiji su kvalitet ili karakteristike isključivo ili bitno uslovljene prirodnim i ljudskim faktorima određene geografske sredine I čija se proizvodnja, prerada i priprema odvijaju na određenom geografskom području.

Geografska oznaka je naziv regiona, određenog mjesta ili, u izuzetnima slučajevima, države koji se koristi za označavanje proizvoda: koji potiče iz tog regiona, odnosno iz tog mjesta ili te države; koji ima specifičan kvalitet, reputaciju ili druge karakteristike koje se mogu pripisati njegovom geografskom porijeklu; čija se proizvodnja i/ili prerada i/ili priprema odvija u određenom geografskom području.

Zašto štititi proizvode, odnosno usluge geografskom oznakom, odnosno imenom porijekla? 

Geografska oznaka, odnosno ime porijekla štiti i
proizvođača i potrošača, daje proizvođačima mogućnost da svoj proizvod učine, u odnosu na slične, prepoznatljivim na tržištu i tako im obezbijeđuje bolju tržišnu poziciju, boljem plasmanu i višoj cijeni proizvoda, jer geografsko porijeklo preporučuje proizvod potrošačima u poređenju sa sličnim proizvodima iz iste kategorije, utiče na povećanje prihoda poljoprivrednim proizvođačima i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i povećava mogućnost prodaje po višim cijenama koje odgovaraju njihovim posebnim svojstvima i ugledu na tržištu.


Kako se geografske oznake mogu zaštiti?


U skladu sa Zakonskim propisima Crne Gore  zaštita geografskih oznaka za prehrambene proizvode, proizvode od grožđa i vina i jaka alkoholna pića u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Postupak zaštite oznaka za ostale proizvode  i usluge u nadležnosti je Zavoda za intelektualnu.

Ko može podnijeti prijavu za zaštitu geografske oznake?
  
Prijavu za registraciju geografske oznake mogu podnijeti udruženja fizičkih i pravnih lica, asocijacije privrednika, udruženja potrošača, državni i organi lokalne samouprave, zainteresovani za zaštitu imena porijekla, odnosno geografske oznake u okviru svojih aktivnosti. 

Kako se stiče geografska oznaka?

Geografska oznaka se stiče  donošenjem rješenja o registrovanju kod nadležnog organa, koji se upisuju u Registar imena porijekla, odnosno Registar geografskih oznaka, sa propisanim bibliografskim podacima koji vodi nadležni organ.

Trajanje registrovane geografske oznake?

Trajanje registrovanog  imena porijekla, odnosno registrovane geografske oznake nije ograničeno.

Ko ima pravo korišćenja geografske oznake?

Zaštićenu geografsku oznaku, odnosno ime porijekla mogu koristiti samo ovlašćeni korisnici čiji proizvodi ili usluge zadovoljavaju  uslove propisane zakonom I koji su evidentirani kod nadležnog organa.

Ko može podnijeti prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika?

Prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake mogu da podnesu fizička ili pravna lica koja na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja, kao i udruženja tih fizičkih i pravnih lica.

Šta dobijaju  korisnici geografske oznake?

Korisnici geografskih oznaka ostvaruju  pravnu sigurnost jer  mogu brzo i jednostavno dokazati svoje pravo korišćenja i spriječiti neovlašćeno korišćenje imena porijekla, odnosno geografske oznake od strane bilo kog učesnika u prometu i ovlašćeni su da spriječe imitaciju geografske oznake.