Prije tačno  90. godina, u Upravi za zaštitu industrijske svojine, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, registrovan je prvi patent sa prostora Crne Gore.
Prvi nama poznati patent, sa prostora Crne Gore, a koji je zaštićen u Upravi za zaštitu industrijske svojine, bio je "Rasplinjač bez plovka", poručnika Miroslava Štumbergera iz Đenovića u Boki Kotorskoj. Prijava za ovaj patent podnešena je 19. oktobra 1925. godine, a patentni spis koji nosi broj 4217, izdat je na ime  pronalazača 1. aprila 1927. godine.

Miroslav Štumberger je rođen 2. jula 1892. godine u mjestu Šmarje pri Jelšahu kod Celja u Sloveniji.  Prema istorijskim podacima, Štumberger je gimnaziju završio u Ljubljani, a Vojno pomorsku akademiju u Puli. U Crnu Goru, prvi put dolazi oklopnjačom "Monarh", i po svojoj želji je raspoređen za pilota u novoosnovanu hidroplansku bazu u Kumboru. U čin kapetana bojnog broda unaprijeđen je 1934. godine, kada je imenovan za komandanta Pomorske oblasti južnog Jadrana. Miroslav Štumberger je za vrijeme svog službovanja zavolio Crnu Goru i Boku, gdje ostaje do kraja života (06.05.1983). Nemajući direktnog nasljednika, želio je da se oduži zemlji  u kojoj je proveo cjeli svoj život, pa je svoju kuću i bogatu muzejsku zbirku zavještao opštini Herceg Novi. U njegovoj kući u Baošićima, danas je smješten muzej "Dom starog kapetana".

Štumberger je bio izuzetan vizionar, koji je u životu stvorio oko 500. izuma, od kojih su neki zaživjeli na tržištu i bili serijski proizvedeni. Konstruisao je sonar, mlazni motor na tečno gorivo, podvodnu minu, a nakon drugog svjetskog rata jedan od njegovih izuma, pomogao je razminiranju zaliva Boke.