Zaštita industrijskoga dizajna ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita važi samo na teritoriji zemlje u kojoj je to pravo priznato.

Zaštita industrijskog dizajna na teritoriji drugih zemalja može se ostvariti:

  • podnošenjem posebne prijave nadležnom organu zemlje u kojoj se želi ostvariti zaštita;

  • podnošenjem jedne međunarodne prijave putem Haškog sistema za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO). Takva jedna prijava može obuhvatiti čak do 100 dizajna i sve zemlje članice Haškog sporazuma. U tom slučaju, industrijski dizajn će biti registrovan u onim državama članicama ovog sporazuma u kojima to podnosilac zahtijeva prijavom, pod uslovom da isti ispunjava uslove za registraciju dizajna propisane nacionalnim zakonodavstvom tih država. Prijave za međunarodnu registraciju dizajna podnose se neposredno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu na engleskom ili francuskom jeziku. Takse za međunarodnu registraciju dizajna plaćaju se neposredno Međunarodnom birou. Međunarodni biro ispituje formalnu urednost prijava, a nakon toga objavljuje podatke o međunarodnim registracijama u obliku elektronskog Međunarodnog biltena dizajna na internet stranici WIPO-a:  http: //www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en#void .