Lokarnski sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn usvojen je na diplomatskoj koferenciji na koju su bile pozvane sve zemlje članice Pariske unije za zaštitu indutrijske svojine koja je održana u Lokarnu (Švajcarska) dana 08. oktobra 1968. godine.

Lokarnska klasifikacija ima samo “administrativni značaj” i ne obavezuje zemlje ugovornice u pogledu prirode i obima zaštite dizajna u toj zemlji.

Klasifikacija obuhvata: popis razreda i podrazreda; abecedni popis proizvoda na koje se primjenjuje dizajn, s naznakom razreda i podrazreda u koji su svrstani i bilješke s objašnjenjima.

Lokarnska klasifikacija sadrži 32 razreda, 219 podrazreda i abecednu listu od 7.157 proizvoda. Deseto izdanje je objavljeno u junu 2013. godine i na snazi je od 1. januara 2014. godine.

Obavezan element prijave za registraciju industrijskog dizajna  je naznaka proizvoda  u kojem će dizajn biti sadržan ili na koji će se dizajn primjenjivati.

Poželjno je da prijava sadrži i naznaku razreda toga proizvoda, prema Lokarnskoj klasifikaciji za industrijski dizajn.

Svrstavanje u razred Lokarnske klasifikacije ne utieče na obim zaštite dizajna, već služi za potrebe objave dizajna u službenom glasilu, te za pretraživanje registara. Ukoliko podnosilac prijave sam ne naznači razred prema Lokarnskoj klasifikaciji, to će učiniti ispitivač tokom postupka.

Cjelokupni sadržaj klasifikacije može se pogledati na stranicama Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm

DesignClass je alat koji može pomoći pri traženju indikacija proizvoda u usklađenoj bazi podataka koja najbolje odgovara proizvodu na koji se primjenjuje dizajn za koji se traži zaštita. Crnogorsku verziju DesignClass-a možete pronaći ovdje.