Industrijski dizajn je spoljni izgled proizvoda u cjelini ili dijela proizvoda koji proizilazi iz njegovih obilježja, naročito linija, kontura, boje, oblika, teksture i/ili materijala od koga je proizvod sačinjen i kojima je ukrašen.

Dizajn se primjenjuje na čitav niz industrijskih ili zanatskih proizvoda: od tehničkih instrumenata, modnih proizvoda, medicinskih instrumenata, proizvoda za domaćinstvo, nakita, do električnih aparata, vozila, dezena tekstilnih proizvoda. Takođe je važan za pakovanja proizvoda, ambalažu i posebnu opremu proizvoda.

Industrijski dizajn povećava komercijalnu vrijednost proizvoda, čineći ga privlačnim i dopadljivim kupcu. Često zna da bude i jedini razlog za kupovinu proizvoda.

Štiteći dizajn, njegov nosilac sebi osigurava isključivo pravo da koristi registrovani dizajn i zabrani drugom licu da koristi dizajn bez njegovog odobrenja.

Pravo na zaštitu dizajna pripada dizajneru ili njegovom pravnom sljedbeniku. Podnosilac prijave može biti i drugo lice (pravno ili fizičko) koje stekne to pravo od dizajnera ili njegovog pravnog sljedbenika. Zavod za intelektualnu svojinu ne ispituje pravni osnov sticanja prava na podnošenje prijave. Ako je dizajn stvorilo lice vršeći redovne radne obaveze ili postupajući po nalogu i uputstvima poslodavca, poslodavac ima pravo da podnese prijavu, ako ugovorom nije drukčije određeno.