U prava srodna autorskom pravu spadaju prava onih lica koja u obavaljanju svojih djelatnosti koriste tuđa autorska djela. Ova lica ulažu tehnička i novčana sredstva, kao i svoje talente kako bi materijalizovali i predstavili autorska djela.
 
Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih djela.
 
Vrste srodnih prava: 

  • Prava interpretatora (glumci, pjevači, muzičari, plesači, dirigenti, režiseri itd.);
  • Prava proizvođača fonograma;
  • Prava fimskih producenata;
  • Prava radio difuznih organizacija;
  • Prava izdavača;
  • Prava proizvođača baza podataka.