KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Autor i nosilac srodnih prava mogu ostvarivati svoja prava individualno ili kolektivno.

Individualno ostvarivanje vrši se lično ili preko zastupnika.

Kolektivno ostvarivanje prava vrši se preko organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Ove organizacije svoju djelatnost obavljaju uz dozvolu i pod nadzorom Ministarstva ekonomskog razvoja.

U Crnoj Gori dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava imaju dvije organizacije: