O patentima

O patentima

PDFŠtampaE-mail

PATENT je promijenio istoriju čovječanstva
Johannes Gutenberg, 1440 - štamparija
Alfred Nobel, 1863 - dinamit
Alexandar Fleming, 1928 - penicilin
patent
1. Šta je patent?

Patent je isključivo pravo koje država dodjeljuje za pronalazak  koji je nov, ima inventivni nivo i industrijski je primjenjljiv.


Nosilac patenta ima isključivo pravo da spriječi ili zaustavi sve druge da proizvode koriste ili nude na prodaju, uvoze prozivod ili postupak zasnovan na priznatom patentu, bez njegovog dopuštenja.

Patent priznaje državna ustanova za patente jedne zemlje ili regionalna ustanova za patente grupe zemalja.


Zaštita vrijedi u ograničenom vremenskom periodu od 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta, pod uslovom da su plaćene propisane takse za održavanje koje se  plaćaju  za 3 i svaku narednu godinu računajući od datuma podnošenja prijave shodno Zakonu o administrativnim taksama.

 

2. Kako se sprovodi postupak za priznanje patenta?

Postupak za priznanje patenta počinje podnošenjem prijave. Prijava za priznanje patenta mora da sadrži :

  • zahtjev za priznanje patenta (obrazac P1) ;
  • opis pronalaska (naziv pronalaska, oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi, tehnički problem, stanje tehnike, izlaganje suštine pronalaska, kratak opis slika pronalaska ako ih ima i detaljan opis);
  • patentni zahtjevi;
  • nacrt (na koji se pozivaju opis i patentni zahtjevi) ;
  • apstrakt.


U slučaju da se utvrdi da su svi uslovi propisani zakonom ispunjeni, priznaje se patent.     U suprotnom, zahtjev za priznanje patenta biće odbijen.

 

3.  Da li zaštita pronalaska važi i u drugim zemljama?

Ne. Patent je teritorijalno pravo i patent koji je priznat od strane  našeg Zavoda važi samo na području naše zemlje.

 

4. Kako zaštiti pronalazak u drugim zemljama?

Ugovor o saradnji u oblasti patenata (Patent Cooperation Treaty - PCT) predviđa podnošenje jedne međunarodne patentne prijave, koja ima isti pravni učinak kao i podnošenje nacionalne prijave u svakoj od naznačenih zemalja. Time je omogućeno da podnosilac prijave može da podnese jednu prijavu i da zahtijeva zaštitu u više zemalja potpisnica PCT u kojima ima namjeru da štiti pronalazak.

Za više informacija o međunarodnoj zaštiti pronalaska upućujemo Vas na “Upustvo za podnošenje međunarodne prijave patenata”.

 

 

 

  • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore