Oznaka geografskog porijekla

Oznaka geografskog porijekla

PDFŠtampaE-mail

Geografska oznaka i oznaka porijekla prenosi poruku potencijalnim kupcima da je taj proizvod proizveden na određenom području i ima određene poželjne karakteristike koje se mogu naći samo na tom mjestu.

 

Oznake geografskog porijekla

Šta su oznake geografskog porijekla? To je pravo kojim se štite dvije vrste oznaka:

 • Imena porijekla;
 • Geografske oznake.

Ime porijekla je geografski naziv zemlje, regiona ili lokaliteta koji služi da označi proizvod koji odande potiče, čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uslovljena geografskom sredinom, koja obuhvata prirodne i ljudske faktore i čija se proizvodnja, prerada i priprema u cjelini odvijaju na određenom području. Geografska oznaka je oznaka koja identifikuje određenu robu kao robu porijeklom sa teritorije određene zemlje, regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gdje se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe suštinski mogu pripisati njenom geografskom porijeklu. Oznakama geografskog porijekla obelježavaju se prirodni proizvodi : voda, so, kamen i slično; poljoprivredni: malina,kupus, krompir, kajmak, sir; proizvodi domaće radinosti: džemperi, čipke kao i industrijski proizvodi i usluge.

Kako se štiti oznaka geografskog porijekla?Ova zaštita objedinjuje dva različita postupka:

 1. postupak za ustanovljenje oznake geografskog porijekla ( ako se pred Zavodom za intelektualnu svojinu prvi put ustanovljava oznaka geografskog porijekla kao potpuno novo pravo koje do tada nije bilo registrovano);
 2. postupak za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porijekla.

Uslovi i postupak zaštite oznake geografskog porijekla propisani su Zakonom o oznakama geografskog porijekla ( „Sl. List Crne Gore , br. 48⁄ 08“). Postupak za zaštitu oznake geografskog porijekla može da pokrene bilo koje domaće fizičko ili pravno lice koje proizvodi na određenom geografskom području proizvode koji se obilježavaju nazivom tog geografskog područja, kao i udruženja ovih lica, privredne komore, udruženja potrošača i državni organi zainteresovani za zaštitu imena porijekla. Takođe mogu i strana fizička ili pravna lica ako je ime porijekla, odnosno geografska oznaka priznata u zemlji porijekla, kada to proizilazi iz međunarodnih ugovora.Strana fizička ili pravna lica u postupku zaštite pred Zavodom moraju imati domaćeg zastupnika odnosno advokata koji je upisan u Registar zastupnika. Trajanje registrovanog imena porijekla odnosno geografske oznaka nije ograničeno.

Postupak za registrovanje oznake geografskog porijekla Ovaj postupak pokreće se prijavom koja sadrži:

 1. Zahtjev za ustanovljnenje geografske oznake porijekla (G-1);
 2. Podatke o geografskom području;
 3. Podaci o specifičnim karakteristikama proizvoda.

Postupak po prijavi za priznanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porijekla Ovaj postupak pokreće se prijavom koja sadrži:

 1. Zahtjev za priznanje statusa ovlaščenog korisnika geografskog porijekla, odnosno geografske oznake (O-1);
 2. Dokaz o obavljanju određene djelatnosti na određenom geografskom području;
 3. Dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta proizvoda od strane ovlašćene organizacije.

Međunarodna zaštita Informacije o postupku Međunarodne zaštite oznake geografskog porijekla možete preuzeti sa sledećih linkova: Međunarodni sporazumi koji se odnose na oznake geografskog porijekla: http://www.wipo.int/geo_indications/en/treaties.html.

 • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore