• Patent je isključivo pravo koje država dodjeljuje za pronalazak koji je nov, ima inventivni nivo...

  • Žig prenosi poruku potrošaču o onome šta on želi da kupi putem snažne asocijacije...

  • Industrijski dizajn je spoljni izgled proizvoda u cjelini ili dijela proizvoda koji proizilazi iz njegovih obilježja...

  • Autorsko pravo obuhvata prava stvaraoca književnih, naučnih, stručnih i umjetničkih djela...

  • Prenosi poruku o proizvodnji na određenom području i ima određene poželjne karakteristike...

  • Topografija jeste na bilo koji način prikazan trodimenzionalni raspored elemenata...

Glasnik

Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva... Opširnije

Novosti iz EPO

Novosti iz WIPO

WIPO konkursi za slobodna radna mjesta

Tekstove konkursa možete pogledati ovdje.