Međunarodna registracija dizajna

Međunarodna registracija dizajna

PDFŠtampaE-mail

Međunarodna registracija dizajna u Crnoj Gori vrši se u skladu sa odredbama Haškog sporazuma o međunarodnom prijavljivanju modela i uzoraka od 28.01.1960. godine i Dopunskog akta iz Stokholma od 14.07.1967. godine. ( The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs).

 

Međunarodni sistem registracije industrijskog dizajna pruža mogućnost da se industrijski dizajn zaštiti u više zemalja putem jedne prijave Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, i to na jednom jeziku, uz plaćanje jedne takse. Međunarodna zaštita proizvodi iste efekte kao da je zahtjev za registraciju podnijet u svakoj od naznačenih zemalja sem u koliko zaštitu odbije odgovarajući organ te zemlje. Međunarodna zaštita dizajna traje 5 godina od dana međunarodne registracije i može se obnoviti za naredni period od 5 godina.

 

Haški sistem Međunarodne registracije industrijskog dizajna važi u zemljama članicama Haškog sporazuma. Crna Gora je članica Haškog sporazuma od 3. Juna 2006.godine te u skladu sa tim fizička lica koja su državljani Crne Gore i pravna lica sa sjedišem u Crnoj Gori, mogu podnijeti prijavu za međunarodnu registraciju dizajna Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu posredstvom Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, s tim da prethodno podnesu prijavu za zaštitu industrijskog dizajna u zemlji prema važećim propisima.

 

Zemlje članice Haškog sporazuma [PDF]

 


Informacije o postupku Međunarodne zaštite industrijskog dizajna možete preuzeti sa sledećih linkova:

  • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore