Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

PDFŠtampaE-mail

alt

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS), gospodin Novak Adžić, boravio je u posjeti Švedskom zavodu za patente i registracije (PRV), u Stokholmu, 12. i 13. juna 2012.godine.

 

Prvog dana posjete, goste iz Crne Gore pozdravila je gospodja Sussane Av Sivborg, generalna direktorka Švedskog zavoda, uputivši im riječi srdačne dobrodošlice i zadovoljstva zbog prve posjete predstavnika crnogorskog Zavoda Švedskom zavodu za patente i registracije. U prezentaciji koju je gospodja Sivbrog pripremila u svrhu posjete predstavnika ZISa, iznijela je najznačajnije podatke o radu Švedskog zavoda: Švedski zavod za patente ima 340 zaposlenih, od kojih 200 u Sektoru za patente koji se nalazi u Stokholmu, a 140 u Sektoru za žigove koji se nalazi u Sodermanu, mjestu udaljenom oko 200 km od Stokholma; Švedski zavod odgovoran je za registrovanje i pružanje informacija o patentima, dizajnima, žigovima, periodičnim magazinima i ličnim imenima; rad Švedskog zavoda nadgleda Ministarstvo za komunikacije, energetiku i preduzeća Švedske; Švedski zavod u potpunosti se finansira od taksi i naknada koje idu direktno u njihov sopstveni budžet; predstavnici Švedskog zavoda su šefovi Delegacija Švedske u svim aktivnostima koje organizuje WIPO, EPO i OHIM; Švedski zavod radi puno ispitivanje žigova (ispituje relativne i apsolutne osnove), kao suštinsko ispitivanje patenata i registraciju dizajna; Švedski zavod radi registraciju ličnih imena, što ga čini jedinstvenim Zavodom u svijetu, jer ova vrsta aktivnosti nije svojsvena zavodima za intelektualnu svojinu (godišnje prime 7.500 zahtjeva za registraciju ličnih imena).

 

Gospodin Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, zahvalio se na srdačnoj dobrodošlici i interesantnoj prezentaciji o nadležnostima i radu Švedskog zavoda, a potom izložio osnovne podatke o osnivanju i radu Zavoda Crne Gore. Direktor Adžić istakao je da je crnogorski Zavod mlada institucija koja je počela sa radom 28. maja 2008.godine i koja je, u periodu od 4 godine, uspjela da postavi sve potrebne procedure za prijem prijava i priznavanje prava industrijske svojine (patenti, žigovi, dizajni, geografske oznake i topografije polu-provodnika), kao i da se bavi deponovanjem i registrovanjem autorskog i srodnih prava i nadzire rad Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava autora muzike (PAM). Direktor Adžić je naglasio da je Zavod jedna od institucija, i to najznačajnija, u okviru cjelokupno uspostavljenog institucionalnog okvira za zaštitu prava IS u Crnoj Gori, kao i da Crna Gora radi na daljem unaprijedjenju legislativnog okvira zaštite prava IS. Direktor Adžić je dao kratak prikaz medjunarodnog profila Crne Gore, rekavši da je Crne Gora članica WIPOa, da očekuje odobrenje statusa posmatrača u Administrativnom savjetu EPOa, i da ima status kandidata za članstvo u EU. Obaveze koje proističu iz pomenutih statusa, rekao je g. Adžić, Crna Gora uredno ispunjava, a Zavod za intelektualnu CG daje svoj puni doprinos kroz zastupljenost u Radnim grupama i izradu izvještaja iz oblasti IS i učešće u svim pregovorima iz oblasti IS.

 

Nakon toga, uslijedile su prezentacije predstavnika Švedskog zavoda za patente i registracije (’’Upravljanje patentnim procesima’’, koju je pripremio g. Herman Phalen, šef Odsjeka za patentne procese, Sektor za patente; ’’Rad sektora za žigove i dizajne’’, g. Magnus Ahlgren, pomoćnik direktora Sektora za žigove i dizajne; ’’Projekat Vlade Švedske o malim i srednjim preduzećima’’, gospodja Cecilia Hessel, direktorka projekta) i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (’’Rad Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore’’, gospodja Milica Savić, samostalni savjetnik I; ’’Medjunarodna saradnja Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, gospodja Snežana Džuverović, samostalni savjetnik I).

  • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore