Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva, informacije o dodijeljenim pravima te o kasnijim promjenama u vezi s tim pravima, kao i ostale službene informacije.

                                                                                                                                ISSN 1800-8003 Crnogorski glasnik intelektualne svojine (Print)

                                                                                                                                 ISSN 2536-5541 Crnogorski glasnik intelektualne svojine (Online)

 40/2021 

 39/2021 

 38/2021 

 37/2021 

 36/2020 

 35/2020 

 34/2020 

 33/2020 

 32/2019 

 31/2019 

 30/2019 

 29/2019 

 28/2018 

 27/2018 

 26/2018 

 25/2018 

 24/2017 

 23/2017 

 22/2017 

 21/2016

 20/2016

 19/2016

 18/2015

 17/2015

 16/2014

 15/2014

  14/2014

  13/2013

  12/2013

  11/2013

  10/2012

   9/2012    

   8/2012

   7/2011

   6/2011

   5/2011

   4/2011

   3/2010

   2/2010

   1/2010