This text is bold

ST.9 Polje Termin Primjer Izmijeni parametre pretrage
(21) Broj prijave 2017-1
(22) Priznati datum podnošenja prijave
(11) Registarski broj 00001
(86) Broj PCT prijave PCT/EP2000/000222
(87) Broj PCT objave WO 2000/000333 A1
(96) Broj EP prijave 11233455.2
(97) Broj EP objave priznatog patenta 0123456
(71) Podnosilac/Nosilac prava Marko Marković
(72) Pronalazač Marko Marković
(51) Međunarodna patentna klasifikacija (IPC) A16K
(54) Naziv pronalaska Monohydrat
(57) Abstrakt Monohydrat
Br. prijave Reg. broj Datum podnošenja Nosilac prava Naziv pronalaska Detalji